TPMS

Copyright © All Rights Reserved  j@

TPMS -aktiv däcktrycksövervakning


TPMS (Tyre Pressure Measuring System) är ett kontrollsystem

som övervakar däckens lufttryck och temperatur.

Från 1 november 2014 ska alla nya personbilar som säljs,

registreras eller tas i bruk, oavsett produktionsdatum,

vara utrustade med detta system.Vi har utrustning för avläsning, kontroll, reparation och utbyte av TPMS-sensorer.


Varför införs krav på TPMS på nya Bilar


För lågt lufttryck i däcket ger högre bränsleförbrukning vilket ökar utsläpp och föroreningar. Systemet är obligatoriskt i USA sedan flera år och även tidigare har flera bilfabrikat såsom Volkswagen, Audi, Toyo ta på en del av sina modeller därför haft detta som standard eller tillval.


 


Fr.o.m. 1 november blir automatisk däcktrycksövervakning inte ett tillval utan


standard på alla bilar i Europa och dom nya europareglerna innebär:

 


Däcktrycksövervakningssystemet rapporterar i realtid information om däcktryck till föraren, via en mätare, varningstext eller varningssymbol uppmärksammas föraren om att ett däck har för lågt lufttryck.

Rätt luftryck minskar bensinförbrukningen men också sparar miljön genonom att minska utsläpp av föroreningar och avgaser.

Genom rätt tryck blir det en bättre kontaktyta mellan vägbanan och däcket vilket minskar däckslitaget, bromsträckan samtminskar risken förvattenplaning.


 

Ett komplett hjulet blir dyrare än tidigare men på sikt beräknas priserna sjunka. Redan nu varierar TPMS Sensorventiler i pris och till en del bilar finns universal som passar.


 

Varje hjul sänder en unik kod, för att bilen skall uppfatta vilket hjul som tappat luften. Det är vanligt att systemet är självlärande, vilket innebär att systemet själv fångar upp ett nytt hjuls signal efter ungefär 20 minuters färd.


 

Tiden för hjulskiftet kan ta längre tid om sensorn behöver aktiveras eller kodas om. Vid aktivering eller omkodning krävs även speciell ny utrustning som vi på GUSTAFSSONS BILDÄCK  måste använda för att knyta sensorn till bilen.  På en del bilmodeller behöver vi också koppla in oss i bilens styrenhet, vilket tar lite längre tid.


 

Bestämmelserna gäller inte retroaktivt utan bara på bilar som tas i trafik fr.o.m. nu.


 

Inuti varje sensor  finns ett ett batteri som normalt har en livslängd på 4-5 år. Vid slut på batteri behöver hela sensorventilen bytas ut, men lyckligtvis har många sensorer ett viloläg som automatiskt startas om hjulet inte rullat en längre tid såsom vid säsongsförvaring.


 

Om sensorn i hjulet som man byter till har samma kodning, eller om bilens system automatiskt kan läsa av är självlärande går det utmärkt att byta hjul själv. Tänk på att hjul med samma signalkod måste placeras på samma position.


 

Kontakta din däckverkstad om systemet varnar efter en tids körning. Tänk på att ibland behövs dom gamla hjulen för att kunna läsa av signalkodningen och kopiera över dessa på dom nya hjulen.

Prisexempel  Personbil

Skift 295 kr

Suv 345


Däckhotell

från 595kr 


Hjulinställning

Från 895 kr